Переплата пенсії. Порядок відшкодування.

Переплата виникає з вини пенсіонера, якщо він, влаштувавшись на роботу, не інформує Пенсійний фонд про зміни свого стану. Загалом розмір пенсії, відповідно до законодавства, не залежить від розміру отриманої заробітної плати, але низка доплат, надбавок, підвищень, а також перерахунки пенсії (у тому числі пов’язані зі зміною прожиткового мінімуму) залежать від факту працевлаштування. Тому пенсія працюючого пенсіонера або того, який займається підприємницькою діяльністю, інакше кажучи, належить до зайнятого населення, буде іншою.

При призначенні пенсії (проведенні перерахунку), людині повідомляють про її обов’язок у разі працевлаштування протягом 10 днів надати дані про це до органів Пенсійного фонду. Фахівець інформує пенсіонера, яку пенсію він буде отримувати надалі. Якщо людина не повідомить про такі зміни, в будь-якому випадку, Фонду стане про них відомо, тому що регулярно проводиться звірка даних з державними реєстрами загальнообов’язкового державного соціального страхування, юридичних та фізичних осіб-підприємців і виявляється факт працевлаштування, тоді і обчислюється переплата.

Під час звернення за призначенням пенсії  пенсіонер підписує зобов’язання щодо своєчасного повідомлення органів, що призначають та виплачують пенсії, про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміну місця проживання, виїзд за кордон на постійне місце проживання та інші обставини, що можуть вплинути на пенсійне забезпечення.

У разі працевлаштування після призначення пенсії особа повідомляє орган, що призначає пенсію, про дату працевлаштування, вид зайнятості (укладення трудового договору, цивільно-правового договору, реєстрація як фізичної особи - підприємця, провадження незалежної професійної діяльності) шляхом подання заяви. Заява може бути подана особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, або надсилається поштовим відправленням.

У разі звільнення (припинення підприємницької діяльності), особа повідомляє органи Фонду про дату звільнення  також шляхом подання заяви.

При цьому, разом із заявою про працевлаштування/звільнення надаються документи, що підтверджують заявлену інформацію (у тому числі копія трудової книжки із записом про працевлаштування та/або копія цивільно-правового договору, свідоцтво/витяг про реєстрацію/припинення підприємницької діяльності).

Відсутність доходу від підприємницької діяльності не дає підстави вважати, що особа не працює.

Окремо, про переплати, які виникають внаслідок зайвого нарахування індексації. Механізм проведення індексації, визначено Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядком проведення індексації грошових доходів населення, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 №1078 (зі змінами).

Непрацюючим пенсіонерам індексація пенсії проводиться в межах прожиткового мінімуму встановленого для непрацездатних осіб.

Індексації підлягають грошові доходи населення в межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення. Частина грошових доходів, яка перевищує прожитковий мінімум, встановлений для відповідних соціальних і демографічних груп населення, індексації не підлягає.

Працюючим пенсіонерам в першу чергу індексується сума оплати праці. Індексація пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, що виплачується замість пенсії, проводиться після індексації суми оплати праці на підставі виданої підприємством, установою або організацією, де працює пенсіонер, довідки, в якій зазначається розмір його оплати праці, проіндексована її сума і сума індексації.

Доволі частою причиною для відрахувань – зміна статусу одержувача. Наприклад, за законом пенсію у зв’язку із втратою годувальника до 23 років отримує дитина померлого годувальника, яка навчається на денній формі навчання. Свій статус студент підтверджує довідкою з навчального закладу. Але бувають випадки, коли посеред навчального року особа припиняє навчання та не повідомляє територіальний орган ПФУ про припинення такого навчання, а пенсію продовжують нараховувати.

Звертаємо увагу, що переплата пенсії підлягає відшкодуванню (утриманню з пенсійних виплат пенсіонера) в добровільному порядку погашення або ж у випадку ухилення від повернення надміру виплачених сум – в судовому порядку.

Всі види відрахувань із пенсії людина може повернути добровільно. Якщо кошти будуть сплачені в повному обсязі, утримання з пенсії проводитися не будуть.

Коментарі