Головна Без категорії Звіт про роботу за 2023 рік

Звіт про роботу за 2023 рік

234
0

Джерело: Нововолинська міська рада

Безпосереднє ведення справ і координація діяльності стосовно захисту прав дітей, зокрема дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, а також стосовно здійснення передбачених законодавством заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству стосовно дітей та за участю дітей покладаються на службу у справах дітей.

На кінець 2023 року на обліку в службі перебуває 98 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 94 з яких   влаштовано до сімейних форм виховання.

Із  98 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей 77 дітей влаштовано на виховання у сім’ї опікунів (піклувальників), 10 – у дитячі будинки сімейного типу, 6 – у прийомні сім’ї; 4 –знаходиться на повному держаному забезпеченні.

Протягом 2023 року на первинний облік поставлено 12 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, з них: 10 влаштовано до сімей громадян під опіку (піклування), 1– тимчасово влаштована у сім’ю громадян,  1 дитина – у дитячий будинок сімейного типу.

Усім дітям, поставленим на первинний облік дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування надано статус відповідно до чинного законодавства. За звітний період  з обліку було знято 12 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування у зв’язку з досягненням повноліття.

У службі у справах дітей створений та постійно функціонує Єдиний електронний банк даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і громадян, що бажають узяти їх на виховання.    Сформовано банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають підстави для усиновлення. На місцевому обліку перебуває 15 дітей, які підлягають усиновленню. Служба у справах дітей веде облік громадян, які проживають на території Нововолинської громади і бажають усиновити дитину. За звітний період було взято на облік кандидатів в усиновлювачі – 6 подружніх пар, з них на кінець 2023 року 2 подружні пари знято з обліку, у зв’язку з усиновленням дитини. Також працівником служби у справах дітей у 2023 році підготовлено 6 висновків про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини, коли усиновлювачами були особи, які виявили бажання усиновити дитину своєї дружини, тобто усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя.

На кінець 2023 року у громаді функціонує 5 дитячих будинки сімейного типу та 4 прийомні сім’ї, до яких на виховання та спільне проживання влаштовано 43 вихованці. У 2023 році було створено 2 прийомні сім’ї, на кінець року одна сім’я поповнилась новими вихованцями, тому була переведена у статус дитячого будинку сімейного типу. Нажаль функціонування однієї сім’ї було припинено за заявою прийомних батьків.

З метою соціального та правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах, у громаді діє Програма соціального та правового захисту дітей, попередження безпритульності та бездоглядності серед дітей на 2021–2024 роки. На виконання Програми у 2023році в частині  придбання матеріалів для проведення поточного ремонту житла дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа,  трьом особам цієї категорії придбано будматеріали для проведення ремонту житла, право користування яким вони мають. Також на виконання цільової соціальної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2022-2026роки, у 2023 році   проведено поточний ремонт квартири, власником якої є особа з числа дітей-сиріт.

Службою у справах дітей постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо права зарахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, на квартирний облік за місцем їх походження. На кінець 2023року на соціальному квартирному обліку перебуває одна дитина, позбавлена батьківського піклування та 14 осіб з їх числа, що потребують забезпечення житлом.

Службою у справах дітей здійснюється постійний контроль за  дотриманням житлових та майнових прав дітей. Також проводиться контроль за додержанням прав дітей через проведення обстежень їх умов проживання  про що складаються відповідні акти. Дані акти наявні в особових справах дітей, також є щорічні висновки про стан утримання, навчання та виховання дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, складені службою у справах дітей на підставі відомостей що подається працівником центру соціальних служб, який здійснює соціальне супроводження прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, вихователем дошкільного навчального закладу або класним керівником загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається дитина, дільничним лікарем-педіатром, уповноваженою посадовою особою Національної поліції.

Служба у справах дітей здійснює організаційне забезпечення діяльності комісії з питань захисту прав дитини. У 2023році проведено 15 засідань комісії, на яких були розглянуті питання, що стосувалися прав та  інтересів дітей (розглянуто  206 питань).

У зв’язку із змінами правил перетину кордону під час воєнного стану,  якщо дитина виїжджає за межі України в супроводі когось не з числа  одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата/сестри, мачухи/вітчима, має бути надана письмова заява одного з батьків, завірена органом опіки та піклування. Відповідно службою у справах дітей у 2023 році розглянуто 125 таких заяв. Також надано 20 погоджень на виїзд за кордон дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у супроводі опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків вихователів.

З 1 січня 2023 року службою у справах дітей виконавчого комітету Нововолинської міської ради підготовлено та подано на розгляд виконкому 254 проектів рішень, які стосувалися  інтересів дітей.

На обліку в службі у справах дітей перебуває 39 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. У 2023 році проведено  обстеження умов проживання і утримання дітей цієї категорії  у 215 сім’ях, де виховуються 415 дітей. За результатами на облік взято 16 дітей, що проживають у 8 сім’ях, де батьки через пияцтво, наркоманію, свою асоціальну поведінку не забезпечують належних умов їх виховання і утримання. У 2023 році підготовлено і подано до суду 6 позовних  заяв для вирішення питання  позбавлення  батьків  батьківських прав чи відібрання дітей від батьків без позбавлення їх батьківських прав. За результатами розгляду в судах 3 батьків позбавлено батьківських прав відносно 3 дітей, від 5 батьків за рішенням суду відібрано 3 дітей без позбавлення батьків батьківських прав. За поданням служби у справах дітей 25 батьків  притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення за невиконання своїх батьківських обов’язків.

У 2023 році до служби у справах дітей надійшло 3 повідомлення про безпосередню загрозу життю або здоров’ю дітей. Відповідно службою було проведено оцінку рівня безпеки дітей, за результатами якої були підтверджені факти загрози життю і здоров’ю дітей, тому  були вжиті заходи щодо забезпечення безпеки дітей, а саме негайне відібрання дітей у батьків                           (3 сім’ї/3дитини). Також службою у справах дітей вживалися заходи в межах сім’ї, підготовлено 4 висновки про доцільність повернення шістьох дітей на виховання батькам.

Не рідше одного разу в квартал проводяться обстеження житлово-побутових умов проживання дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. При обстеженні проводиться відповідна профілактично-роз’яснювальна робота, як з батьками про недопустимість вживання алкогольних напоїв та попереджуються про притягнення до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків, так і з дітьми про відвідування навчальних занять, проведення дозвілля, шкідливого впливу на організм алкоголю та тютюну.

Службою у справах дітей спільно з Нововолинським міським центром соціальних служб,  сектором ювенальної превенції Нововолинського ВП ГУ НП проводяться рейди у сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, торгівельні заклади. З початку 2023 року службою  проведено 24 рейди «Вулиця», «Підліток», «Сім’я».

У 2023 році службою у справах дітей розглянуто 114 заяв про надання статусу дитини, яка постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Відповідно 114 дітям встановлено статус дитини, яка постраждала  внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Інформація про цих дітей занесена до банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

Важливою ділянкою роботи служби у справах дітей є здійснення заходів щодо захисту прав і законних інтересів  дитини,  яка  постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі. Так у 2023 році до служби у правах дітей виконавчого комітету Нововолинської міської ради надійшло 40 повідомлень про вчинення домашнього насильства під час, коли діти були свідками насильства або зазнали на собі насильство. Службою у справах дітей проведено 59 актів оцінки рівня безпеки дітей за результатами 2 дитини поставлено на облік. Загалом, станом на кінець 2023 року на обліку в службі у справах дітей перебуває 39 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, з них 3 дитини, які зазнали жорстокого поводження. Службою у справах дітей постійно проводиться профілактична робота з батьками дітей із запобігання та протидії вчиненню домашнього насильства.

На дітей, які перебувають  на обліку служби,   розроблені і затверджені   на засіданнях  Комісій з питань захисту прав дитини індивідуальні плани соціального захисту дитини, в яких передбачено здійснення  заходів зацікавленими структурами для задоволення  потреб дитини у розвитку й вихованні.

Працівники служби у справах дітей займаються підготовкою матеріалів щодо захисту прав та інтересів дітей, а також приймають безпосередню участь у судових справах. За участю представників служби в судах загальної юрисдикції представлені права дітей у минулому році у 97 судових засіданнях по справах адміністративного, цивільного та кримінального характеру.

У 2023 році за участю служби для дітей були проведені: у квітні – вітання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з нагоди Великодніх свят, у грудні вітання для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та вихованців з ДОЦ «Ковчег» з нагоди Новорічних та Різдвяних свят.реклама у Нововолинськ