Головна Новини міста Аспекти виробничого травматизму

Аспекти виробничого травматизму

102
0

Джерело: Нововолинська міська рада

Одним з найважливіших елементів системи охорони праці є попередження нещасних випадків на виробництві та профілактика професійних захворювань. З цією метою ст. 13 Закону України «Про охорону праці» зобов’язує роботодавця впроваджувати прогресивні технології, засоби механізації виробництва, вживати заходів до усунення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, навчати та контролювати додержання працівниками безпечних прийомів праці. Навчання та перевірка знань працівників з питань охорони праці є одним із методів такого контролю. Але, як свідчить аналіз виробничого травматизму в місті Нововолинську, контроль з боку роботодавців за додержанням працівниками безпечних прийомів праці є недостатнім. Про це свідчить той факт, що в двох третинах нещасних випадків, що трапились у 2023 році на підприємствах міста, основною причиною визначено організаційну, а це означає, що присутній людський фактор. Нерідко самі працівники, які виконують роботи, застосовують прийоми та методи виконання робіт, що несуть небезпеку як для них самих так і для оточуючих. Очевидно, що причина таких дій закладена в тому, що інструкції з охорони праці на виконання певних робіт, по яким проводяться інструктажі не в повній мірі визначають ті небезпеки, що можуть виникнути в процесі роботи працівника. Будь то інструкція з охорони праці для певної професії чи на виконання певних робіт, вона повинна в доступній для працівника формі максимально нести застереження про всі ризики, які можуть виникнути в процесі виконання конкретної роботи. Інструкція з охорони праці поряд з іншими вимогами повинна містити:

– відомості щодо безпечної організації праці, про прийоми та методи безпечного виконання робіт, правила використання технологічного обладнання, пристроїв та інструментів, а також застереження про можливі небезпечні, неправильні методи та прийоми праці, які заборонено застосовувати;

– правила безпечного поводження з вихідними матеріалами, готовою продукцією, допоміжними матеріалами та відходами виробництва, які становлять небезпеку для працівників;

– правила безпечної експлуатації транспортних і вантажопідіймальних засобів, механізмів, тари;

– вимоги безпеки під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування вантажу;

– вимоги щодо утримання робочого місця в безпечному стані;

– можливі небезпечні відхилення від нормального режиму роботи устаткування і технологічного регламенту та способи усунення;

– вимоги щодо використання засобів індивідуального та колективного захисту від шкідливих і небезпечних виробничих факторів;

– умови та фактори за яких робота повинна бути припинена;

– вимоги щодо забезпечення пожежо- та вибухонебезпеки;

– порядок повідомлення роботодавця про нещасні випадки чи раптові захворювання, факти порушення технологічного процесу, виявлені несправності обладнання, пристроїв, інструментів, засобів захисту та про інші небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що загрожують життю і здоров’ю працівників.

Тому до розроблення інструкцій з охорони праці необхідно підходити виважено та професійно, розробляючи на основі нормативно-правових актів з охорони праці, технологічної документації підприємства з врахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виробників устаткування, що використовується на даному підприємстві.

Відділ профілактики та розслідування нещасних випадків Управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській областіреклама у Нововолинськ